Materiály k dnešní akci v Bratislavě

Jedná se o mírně rozšířenou a novelizovanou verzi mé rok staré přednášky ASP.NET Quid Pro Quo aneb Web Forms pro starší a pokročilé.

Ve videoarchivu si můžete stáhnout:

  • video záznam z původní (pražské) akce.
  • původní prezentaci a příklady
  • aktualizovanou prezentaci a příklady

Video záznam z dnešní akce není a nebude.

  • Altairis
  • Nemesis
  • Microsoft MVP
  • IIS
  • ASP.NET