Stavové HTTP: Cookies

V minulém díle tohoto seriálu jsme si řekli, že HTTP je protokol bezstavový a že jednou z technik, jak tuto bezstavovost obejít, je použití cookies.

Cookies jsou jediná technika v HTTP, která je přímo navržená k tomu, abyste si mohli něco na klienta "uložit" a při dalším požadavku zase "vyzvednout". Cookies fungují tak, že server pošle jako jednu z HTTP hlaviček odpovědi textový řetězec, který si prohlížeč uloží na disk a při dalším požadavku ho ve formě HTTP hlavičky pošle zpátky.

To byl velmi zjednodušený náhled na celou problematiku, podrobnější informace o použití cookies v ASP.NET najdete v článku Sušenky.NET na tomto serveru.

Do cookies můžete uložit pouze omezené množství dat. Zabrání vám v tom jednak omezení na straně prohlížeče (maximální velikost cookie se obvykle počítá v jednotkách kB, přesné číslo si nepamatuji) a druhak by vám v tom měl zabránit i zdravý rozum. Obsah cookie se přenáší s úplně každým požadavkem na váš server, a to i tehdy, když ho server vůbec nepotřebuje a nevyužije. Například při požadavcích na obrázky a další statická data. Což zvyšuje objem přenášených dat, za která obvykle tou či onou formou platíte.

Cookies jsou v zásadě dvojího druhu: permanentní a per-session.

Permanentní cookies

Permanentní cookies obsahují čas expirace (nastavený serverem, tedy vaší aplikací) a jsou ukládány na disk. Přežijí tedy zavření okna prohlížeče, restart počítače atd. Budou se posílat s každým požadavkem na server, dokud nevyprší a nebo dokud je uživatel ručně nesmaže.

Pokud napíšete k nějakému článku na tomto serveru komentář, server si do cookie uloží údaje, které jste vyplnili do formuláře - jméno, e-mail, adresu webové stránky... Můžete si to ověřit, podívejte se na soubor, který je uložen ve vašem uživatelském profilu a jmenuje se nějak jako váš[email protected][1].txt (v mém případě - Windows Vista - je uložen v C:\Users\Altair\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies).

Když si tento soubor otevřete, tak tam shora uvedené údaje najdete, můžete si je přečíst (v případě tohoto serveru je to poněkud komplikované, protože jsou Base64 enkódovaná kvůli diakritice) a můžete je též změnit, případně celý soubor smazat.

V tom spočívá hlavní slabost cookies: neměli byste do nich ukládat citlivé údaje a nemůžete se spolehnout na to, že je dostanete v pořádku a nepozměněná.

Session cookies

Per-session cookies nemají určený čas expirace a prohlížeč si je drží v paměti. V okamžiku zavření okna se nenávratně ztratí. Konkrétní obsah pojmu "session" závisí na použitém prohlížeči. Například Internet Explorer funguje tak, že si údaje pamatuje do zavření okna. Pokud si v téže instanci prohlížeče otevřete nové okno (Ctrl+N), bude mít stejnou sadu per-session cookies, jako to předešlé. Pokud uživatel ale otevře novou instanci IE (poklepe třeba na ikonku na ploše), bude mít tato instance samostatnou sadu per-session cookies.

Druhý jmenovaný typ cookies je držen pouze v paměti, jeho neoprávněná změna je tedy o něco málo komplikovanější, není to tak jednoduché, jako přepsat TXT soubor (ne však nemožné). Na druhou stranu, jeho chování může být poněkud matoucí.

Výhody a nevýhody

Proč cookies používat

 • Je to standardizovaná technologie, kterou dnes podporují prakticky všichni klienti, včetně mobilních zařízení a podobně.
 • Použití cookies minimálně zatěžuje server.
 • Jsou nezávislé na platformě, prohlížeči, jednu cookie můžete přečíst z jakékoliv serverové technologie, pokud chcete.

Proč cookies nepoužívat

 • Někteří uživatelé je mohou mít vypnuté. Pro vypínání first-hand cookies sice není žádný zásadní důvod a vypnout je je poměrně komplikované, ale přesto to někdo může udělat.
 • Do cookie můžete uložit pouze celkem malé množství dat.
 • Cookies se posílají s každým požadavkem, včetně požřadavků na statické stránky atd. V případě navštěvovaných webů a objemnějších cookies to může znamenat slušné zvýšení obejmu přenášených dat.
 • Nemůžete se spolehnout na to, že se vám hodnota uložená v cookie vrátí v pořádku a nepoškozená. Uživatel nebo útočník ji může přečíst a modifikovat, pokud ji nějakým způsobem nezabezpečíte.

Doporučení

 • Pokud máte malé množství dat, použijte cookie - je to cesta nejmenšího odporu.
 • Pokud váš web cookie vyžaduje, upozorněte na to uživatele. A nebo ještě lépe, vyzkoušejte si to, a pokud má cookie zakázané, zobrazte mu upozornění.
 • U navštěvovanějších webů si pohrajte s nastavením parametrů Path a Domain. Zvažte použití samostatné domény pro statický obsah (tak to dělá většina velkých internetových služeb typu Passport, eBay nebo Google).

Zítra vyjde další díl tohoto seriálu, který se bude podrobněji věnovat technologii Sessions.

 • Altairis
 • Nemesis
 • Microsoft MVP
 • IIS
 • ASP.NET