Nové záznamy z akcí o IIS 7.0

Do Videoarchivu přibyly záznamy z akce Microsoft Web Academy, která se konala v Praze a v Brně (záznam je z pražské akce). Oba záznamy se týkají IIS 7.0 a budou zajímavé zejména pro hostery a provozovatele webových aplikací.

  • Instalace a konfigurace hostingového serveru se zabývá otázkou přípravy web serveru pro hosting většího množství aplikací a jejich vzájemné izolace. Tj. jak nastavit práva, application pooly a FTP server tak, aby uživatelé byli bezpečně separováni od sebe.
  • Management IIS na předchozí volně navazuje. Správu IIS je možné provádět nejenom z grafického rozhraní, ale také z mnoha různých jiných rozhraní – pomocí příkazové řádky, z .NETu, přes WMI, z PowerShellu a nebo přímou editací konfiguračních souborů.
  • Altairis
  • Nemesis
  • Microsoft MVP
  • IIS
  • ASP.NET