Instalace ukázkových databází na SQL Server 2008

Občas se hodí mít na SQL Serveru nainstalované ukázkové databáze Adventure Works. Je snadné je stáhnout, ale s instalací je to už horší. Logika "spustit MSI" moc nefunguje, zejména pokud máte SQL Server Express.

Naštěstí lze instalaci spustit ručně, požadované databáze pohodlně nainstalovat a ještě se přitom poučit, jak se dají používat SQLCMD proměnné.

Můj webcast na toto téma je k mání na MSTV.CZ:

  • Altairis
  • Nemesis
  • Microsoft MVP
  • IIS
  • ASP.NET