Video: Konfigurace FTP serveru pro hostingové scénáře

Sedmé video o instalaci web serveru na MSTV.CZ. Chceme-li na serveru provozovat web hosting, je žádoucí pronajatý prostor zpřístupnit zákazníkům pomocí FTP. Ukážeme si, jak lze na IIS 7 FTP server nastavit tak, aby byli jednotliví uživatelé od sebe vzájemně izolováni a také jak rozjet šifrovanou verzi FTP serveru – FTPS (FTP over SSL).

  • Altairis
  • Nemesis
  • Microsoft MVP
  • IIS
  • ASP.NET