Video: Záloha a obnovení web serveru

Poté, co jsme server úspěšně nainstalovali a zkonfigurovali, bylo by špatně, kdybychom o něj při nějaké havárii zase přišli. Posledním dílem našeho seriálu na MSTV.CZ se tedy poučíme, jak lze pomocí nástroje Windows Server Backup server zazálohovat a v případě havárie na novém systému zase obnovit do původního stavu.

  • Altairis
  • Nemesis
  • Microsoft MVP
  • IIS
  • ASP.NET