Pozvánka na seminář o bezpečnosti

Institute for International Research letos pořádá devátý ročník konference o eGovernmentu. Jeho součástí je i několik seminářů, včetně jednoho, který se týká bezpečnosti – a to nejenom v eGovernmentu.

Na tomto semináři, který se koná 29. – 30. 11. 2011 v Praze budu mít dvě přednášky:

Bezpečnost datových schránek a co pro ni můžete udělat vy

 • Bezpečnost a integrita dat v Informačním systému datových schránek
 • Možnosti přihlášení do datových schránek a jejich porovnání z hlediska bezpečnosti
 • Zabezpečení proti zasílání nevyžádané pošty
 • Archivace zpráv zaslaných datovou schránkou

Dlouhodobá úschova digitálních dokumentů

 • Problematika časově omezené platnosti certifikátů pro vytváření elektronických podpisů a časových razítek
 • Dlouhodobá úschova digitálních dokumentů v českém právním řádu
 • Použití časových razítek a tvorba důvěryhodného archivu
 • Kdy nastane The End of the World As We Know It?

Zejména druhá přednáška je užitečná i pro firmy ze soukromého sektoru. Ten státní dlouhodobou platnost elektronických dokumentů neřeší a je pravděpodobné, že to dříve či později vyřeší legislativně. Pro soukromoprávní vztahy firem se však tak jednoduché řešení předpokládat nedá a protoje dobré začít se touto otázkou zabývat dříve, než bude pozdě.

Další informace a možnost přihlášení najdete na webu IIR. Pokud se chcete konference zúčastnit, můžete na základě tohoto článku získat 15% slevu. Stačí, když při registraci uvedete kód REF.

 • Altairis
 • Nemesis
 • Microsoft MVP
 • IIS
 • ASP.NET