AspNetDb a Northwind pro SQL Server 2005 Express

Vývojové prostředí Whidbey umožňuje jeden zajímavý trik, kterým je přímé připojení databázového MDF souboru. Pokud máte na klientovi nainstalovaný SQL Server 2005 Express, můžete do adresáře App_Data uložit přímo MDF soubor a napojit se na něj tímto connection stringem:

Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;User Instance=True
AttachDbFilename=|DataDirectory|Northwind.mdf;

Výhoda je především pro vývoj, protože na různé pokusy a testování nemusíte složitě konfigurovat SQLko, ale stačí vytvořit datové soubory (lze přímo z VS.NET nebo VWD). Problém spočívá v tom, že současné verze nástrojů neumožňují - nebo jsem to alespoň neobjevil - pohodlný import dat ze SQL 2000, ani vytvoření "systémové" databáze AspNetDb.

Za pomoci "velkého" SQL Serveru 2005 a dalších triků jsem vytvořil dva MDF soubory, které se vám mohou hodit:

  • Northwind je klasická Microsoftí ukázková databáze. Hodí se, pokud si chcete něco vyzkoušet a nemáte jiná testovací data. Soubor obsahuje strukturu (tabulky, uložené procedury, pohledy...) i ukázková data (obsah tabulek).
  • AspNetDb je databáze, obsahující strukturu kterou využívá Membership, Role a Profile provider z Whidbey. Je možno ji vytvořit pomocí utilitky aspnet_regsql.exe, ale ta nepodporuje připojení přímo na MDF soubor. Databáze neobsahuje žádná data.
  • Altairis
  • Nemesis
  • Microsoft MVP
  • IIS
  • ASP.NET