Zpracování aktuálních a historických kurzů měn přes API ČNB

amarád Michal Bláha se na Facebooku sháněl po API, které by mu dalo k dispozici kurzy měn včetně historie. Vzpomněl jsem si, že jsem něco takového napsal, tak jsem to oprášil, přeleštil a dávám k dispozici nejenom jemu, ale i všem ostatním zájemcům..

Aplikace využívá API České národní banky. Ta publikuje v jednoduchém textovém formátu (v podstatě CSV, jenom se pro oddělení používá svislítko) aktuální i historické kurzy. Nevím jak daleko do minulosti, ale minimálně do roku 2000.

Napsal jsem tedy třídu, která tato data stáhne, proparsuje a publikuje.

Z programátorského hlediska je to kód dost přímočarý a jednoduchý. Pozoruhodných je pouze pár drobností:

 • Všechny čtyři třídy jsem vložil do jednoho souboru i s ukázkovou konzolovou aplikací. Což není obecně pro praxi příliš dobré řešení, ale pro ukázkový kód ideální. Vzhledem k jednoduchosti předpokládám, že si prostě třídy CnbClient, CnbExchangeRateList a CnbExchangeRate nakopírujete někam do svého projektu. Nedělal jsem z toho ani samostatné DLL s NuGet balíčkem, jak je to jednoduché.
 • Obecně není dobrý nápad psát si vlastní parsování CSV, pokud dopředu neznáme přesný formát dat, může tam být quotování atp. Obvykle používám pro import a export knihovnu CsvHelper. Zde je ale formát natolik pevný, že jsem dal přednost jednoduchosti.
 • Výsledek je předáván jako třída CnbExchangeRateList, což je potomek ReadOnlyCollection. Původně jsem chtěl vracet jenom IEnumerable<CnbExchangeRate>, ale pak jsem si uvědomil, že bych měl někde předávat i datum, k němuž byl vydán kurzovní lístek. Ten je obecně vydáván jenom v pracovních dnech a pokud se zeptáte na nepracovní den, vrátí API poslední platný. Datum, k němuž byl lístek vydán, je dostupný jako vlastnost Date.
 • Klient je jednoduše napsaný jako asynchronní (metoda GetRatesAsync). Pro použití v synchronním prostředí jsem přidal wrapper GetRates, který se zeptá přímo na vlastnost Result.
 • V testovací aplikaci lze vidět poměrně pokročilé využití string interpolation včetně zarovnávání a formátovacích řetězců, aby to vyrobilo hezkou tabulku.
 • V přechodném období ČNB publikovala kromě kurzu EUR i přepočítané kurzy tehdejších národních měn. Ty moje třída ignoruje (zastaví zpracování na prvním prázdném řádku).
 • Ošetření chyb není příliš robustní, resp. kód na první chybě zhavaruje a nepokouší se ji nějak řešit (např. pokračovat zpracováním dalšího řádku). To je záměr. U aplikace tohoto typu mohou nastat v zásadě pouze dva druhy chyb: buďto se nepodařilo data načíst vůbec (server ČNB je nedostupný atd.) nebo se je nepodařilo správně proparsovat. Ve druhém případě se nejspíše změnil formát, v němž jsou publikována a v takovém případě je lepší rovnou zhavarovat, než se z toho pokoušet nějak vylhat, protože by mohlo dojít k chybné interpretaci dat.
 • Altairis
 • Nemesis
 • Microsoft MVP
 • IIS
 • ASP.NET